<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8130701\x26blogName\x3d...No+Power+in+the+Verse+can+stop+me...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://skolabull.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://skolabull.blogspot.com/\x26vt\x3d-965859614412168442', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...No Power in the Verse can stop me...

föstudagur, júlí 18, 2008

...athyglisvert...

posted by annabjörg @ 4:11 f.h.  
...afar athyglisvert!Annars er ég búin að eyða nóttinni í allskonar vitleysu (glöggir lesendur (haha djók, ég veit að það er bara ein lesönd hérna :P) taka kannski eftir því að ég er loksins búin að laga letrið í linkunum hér til hægri), m.a. að fara yfir Facebook apps og eyða út nokkrum sem ég nenni ekki að hafa og kíkja á fullt af dóti sem ég var búin að gleyma, alltaf gott að taka til í kringum sig. Mér fannst samt frekar fyndið þegar ég smellti á 'remove' við einn hlekkinn og það poppaði upp hjá mér: Are you sure you want to remove your sex appeal?

Já veistu, fyrst enginn virðist taka eftir honum hvort sem er þá er bara eins gott að henda honum!


Powered by Blogger And Falconer Designs.