<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8130701\x26blogName\x3d...No+Power+in+the+Verse+can+stop+me...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://skolabull.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://skolabull.blogspot.com/\x26vt\x3d-965859614412168442', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...No Power in the Verse can stop me...

mánudagur, júlí 21, 2008

...ekki svo athyglisvert...

posted by annabjörg @ 5:58 e.h.  
...það er línuritalykt af höndunum á mér (línuritalykt er sko lykt af sjúkrahússsápu, sótthreinsigeli, leiðnivökva, annarsfólkssvita/líkamslykt og almenn gamalmennalykt all rolled into one). Það þarf að þvo sér minnst 7 sinnum með vellyktandi sápu til að ná henni af.
(það er kannski best að taka það fram áður en fleiri hætta við sushi að þetta er ekki eins ógeðslegt og það hljómar, þetta er meira einhver keimur í loftinu sem situr bara í nefinu þegar maður kemur heim og blandast við sápu/sótthreinsilyktina af höndunum, það er aðallega hún sem þarf að þvo af...)


Powered by Blogger And Falconer Designs.