<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8130701\x26blogName\x3d...No+Power+in+the+Verse+can+stop+me...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://skolabull.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://skolabull.blogspot.com/\x26vt\x3d-965859614412168442', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...No Power in the Verse can stop me...

þriðjudagur, júlí 25, 2006

...

posted by annabjörg @ 6:13 e.h.  
Jöminn, það spjúðist upp meira bloggerí í dag en ég ætlaði mér...

Morgunblaðið er að gera útaf við mig í dag, bæði netútgáfan og blaðið sjálft. Í fyrsta lagi var það fréttin um ásatrúar fangann í Ameríku sem myrti samfanga sinn fyrir að virða ekki trúna. Síðasta setningin í fréttinni er á þessa leið:

„Milli 10 og 20.000 manns eru ásatrúar í Bandaríkjunum. Ekki er ljóst hversu margir þeirra eru fangar.”

Seriously?!? Hvaða máli skiptir það þótt þessi tiltekni maður sé ásatrúar og fangi, þarf eitthvað að setja frekara samasem merki þarna á milli?!

Alla vega, svo er mjög skemmtileg frétt frá Svíþjóð í blaðinu þar sem kemur fram að umhverfisdómstóll í Växjö telur að golfkúlur valdi umhverfisháska og því sé golfiðkun skaðleg umhverfinu! Jess, gó Svíþjóð, næsta skref er auðvitað að útrýma þessari „íþrótt” fyrir fullt og allt enda einhver sú alvitlausasta í heiminum.

Ó og svo er það fréttin um að þyngd hafi áhrif á námsárangur. Eða sko fyrirsögnin um að þyngd hafi áhrif á námsárangur, því að þegar maður les greinina er sko talað um að tengslin séu fyrst og fremst milli námsárangurs og umhverfis, félagslegra þátta og líðanar þátttakenda og þyngd barnanna sé einkenni en ekki orsök, enda kemur ekkert fram um þau börn sem eru of þung hafi verri hæfileika til náms en þau börn sem eru grönn eða í meðalþyngd. Þetta er sýnist mér bara vera dæmigerð rannsókn þar sem breytum er snúið á hvolf til að segja manni eitthvað sem rannsóknin segir ekki endilega en er í samræmi við hugarfar rannsakenda.
Og ég tala náttúrulega pínulítið út frá eigin brjósti þar sem mér gekk nú (og gengur) bara ágætlega í skóla þrátt fyrir að hafa verið í yfirþyngd og ekki alltaf liðið vel í skóla. En ætli ég fái þá betri einkunnir núna þegar ég er búin að losna við slatta af umframþyngdinni?!?

...

posted by annabjörg @ 3:03 e.h.  
...Jæja, þá hefi ég í fyrsta skipti á ævinni horft á spaghettívestra, það þykir mér mjög merkilegt. Og það meira að segja tvo (eða alla vega einn og hálfan).
Það væri alveg hægt að skrifa langan bálk um karllægan hugsunarhátt og staðalímyndir töffarans í þessum myndum og móðgast yfir rembuhættinum o.s.frv. en ég nenni því bara ekki, þetta var ágætis afþreying og má bara alveg vera það án þess að maður anólæseri þetta niður í duftið...

*hummar spaghettístef eftir Morricone*

Hvern annan langar annars að vera undir sæng með bók akkúrat núna? Grátt veður er... grátt!

miðvikudagur, júlí 12, 2006

...

posted by annabjörg @ 11:18 e.h.  
Vá, ég held að ég hafi fundið mér áhugamál! Var á námskeiði hjá línuskautar.is og vaaaaááá hvað það var gaman! Ég held að ég sé í endorfín vímu og ég á eftir að fá svooooo miklar harðsperrur á morgun en mér er alveg sama, þetta var æði! Þið öll sem eigið línuskauta, búið ykkur undir að vera dregin út á skauta við fyrsta hentuga tækifæri :P


Powered by Blogger And Falconer Designs.