<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8130701\x26blogName\x3d...No+Power+in+the+Verse+can+stop+me...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://skolabull.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://skolabull.blogspot.com/\x26vt\x3d-965859614412168442', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...No Power in the Verse can stop me...

laugardagur, október 21, 2006

...

posted by annabjörg @ 1:42 e.h.  
Ég hef sjaldan séð himininn jafn stjörnubjartan eða jafn mikið af dansandi norðurljósum og síðastliðna nótt. Þar sem það er mjög erfitt að koma því í orð hvað þetta var ótrúlega fallegt þá langar mig bara að minna ykkur á að taka ykkur einstaka sinnum tíma til að líta upp til himins og gá hvað þar er að sjá. Það gæti komið á óvart...

sunnudagur, október 15, 2006

...

posted by annabjörg @ 7:53 e.h.  
Það er allt hverfult í heiminum, eftir einhver ár verða lyklaborð væntanlega orðin úrelt og við farin að skrifa með hugarorkunni eða eitthvað álíka. Ætli þetta verði svipuð ráðgáta og Stonehenge í framtíðinni?!

föstudagur, október 13, 2006

...papparössuð...

posted by annabjörg @ 11:26 f.h.  
Ég fór sem leið lá eftir vinnu í gær að sækja skjólstæðinginn minn í liðveislunni og við ákváðum að það væri ágætis hugmynd að rölta niður að tjörn og gefa öndunum og svona. Og þarna stóðum við í mesta sakleysi okkar, við og móðir með son sinn, öll voða hamingjusöm að gefa fuglunum, trallalalala... Allt í einu sá ég að það stoppaði lítill skutlubíll á Lækjargötunni og út úr honum stukku nokkrir jakkafataklæddir karlmenn, asískir í útliti og byrjuðu að taka myndir í gríð og erg, bæði af okkur og fuglunum, svo bara eins og hendi væri veifað hurfu þeir aftur inn í bílinn sem brunaði í burtu! Nú hefur staðalímyndin af asíska túristanum með myndavélina á lofti endanlega verið staðfest, takk fyrir...


Powered by Blogger And Falconer Designs.