<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8130701\x26blogName\x3d...No+Power+in+the+Verse+can+stop+me...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://skolabull.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://skolabull.blogspot.com/\x26vt\x3d-965859614412168442', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...No Power in the Verse can stop me...

miðvikudagur, janúar 14, 2009

...síðbúið áramótaheit...

posted by annabjörg @ 8:02 e.h.  
Ég strengi þess heit að þakka oftar fyrir mig.
Ég er óendanlega þakklát fyrir margt í lífinu, bæði fólk og það sem það fólk gerir fyrir mig en stundum gleymi ég að þakka þeim fyrir allt sem þau segja og gera til að bæta mig sem manneskju.
Það þýðir samt ekki að ég taki því sem sjálfsögðum hlut að eiga þetta góða fólk að eða að ég ætlist til þess að það fari eftir mínum vilja, ég bara gleymi of oft að segja einfalt 'takk'.

Svo ef þú ert hluti af mínu lífi; Takk. Takk fyrir að vera þú og takk fyrir að leyfa mér að læra af þér.

föstudagur, janúar 02, 2009

...söknuður...

posted by annabjörg @ 3:15 f.h.  
Í dag komst ég að því að það er hægt að vera dásamlega hamingjusamur og ótrúlega dapur á sama tíma.


Powered by Blogger And Falconer Designs.