<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8130701\x26blogName\x3d...No+Power+in+the+Verse+can+stop+me...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://skolabull.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://skolabull.blogspot.com/\x26vt\x3d-965859614412168442', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...No Power in the Verse can stop me...

miðvikudagur, ágúst 16, 2006

...tannlæknuð...

posted by annabjörg @ 5:30 e.h.  
Mér hefur aldrei verið neitt sérstaklega vel við tannlækna. Eða sko, kannski eru þeir hið ágætasta fólk sem umbreytist í Satan á meðan ég sit í stólnum hjá því, hver veit?? Ég veit bara að það að gapa í tæpan klukkutíma á meðan einhver bláókunnug manneskja togar og teygir munninn á manni til þangað til varirnar líta út eins og á Stephen Tyler af því að það þarf að koma bornum fyrir (já og sogdótinu líka), vekur upp mjög órökréttan kvíða hjá mér sem skynsemin nær engum tökum á.
Þetta leiðir til þess að ég hef trassað allt of lengi að fara til tannsa og þ.a.l. er miklu meira fyrir hann að gera þegar ég loksins druslaðist til að fara til hans :( En fyrsta skrefið er alltaf erfiðast og ég er mjög fegin að ég tók það. Þetta er líka fínn tannlæknir sem ég fann, miklu betri en sá sem ég var hjá síðast sem hreytti í mann að setjast og hamaðist svo með bornum í klukkutíma á meðan ég sat stjörf með tárin í augunum. Það var ekki skemmtileg reynsla. Allt starfsfólkið hjá nýja tannlækninum hefur hins vegar yndislegan skilning á tannlæknafóbíu og er mjög róandi í umgengni, sem er mjög gott fyrir fólk eins og mig.

Svo er spurning hvort það sé nóg til að slá á kvíðann, það var svosem ekkert vont að vera í stólnum hjá honum en váááááá hvað þetta er vont eftirá. Hell I tell ya... Ég hef sjaldan verið svona eftir mig eftir tannlæknisheimsókn og næst á dagskrá er endajaxlataka. Ef þið heyrið ekkert frá mér eftir næstu viku þá er ég dáin úr endajaxli...

mánudagur, ágúst 14, 2006

...

posted by annabjörg @ 9:11 e.h.  


Það er svo gott að komast út fyrir borgina og hlaða náttúrubatteríin, sem var akkúrat það sem ég gerði um helgina með góðu fólki og líður dásamlega fyrir vikið.
Í dag byrjaði ég svo að passa hús og kött í Grafarvogi meðan íbúar/eigendur skemmta sér í Kaupmannahöfn. Það fyrsta sem ég gerði þegar ég var búin að vinna var að fara í Bónus og kaupa mat. Sem er hægt að elda! Það er svo margt sem er ekki hægt að gera þegar maður býr í 16 fermetrum án eldhúss...
Og það er heitur pottur...

Hver vill koma í heimsókn?!? :Þ

miðvikudagur, ágúst 02, 2006

...

posted by annabjörg @ 12:16 f.h.  
Sá þetta hjá Hildi og varð að stela :PPowered by Blogger And Falconer Designs.