<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8130701\x26blogName\x3d...No+Power+in+the+Verse+can+stop+me...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://skolabull.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://skolabull.blogspot.com/\x26vt\x3d-965859614412168442', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...No Power in the Verse can stop me...

fimmtudagur, mars 08, 2007

...AMMLIS 'n' stuff...

posted by annabjörg @ 7:41 e.h.  
First things first; Hildur á afmæli í dag og Eddi á líka afmæli í dag og eru þeim hér með sendar hugljúfar hamingjuóskir í tilefni dagsins! *Knúses og smútsjes*

Annars er allt við það sama, fór reyndar á bókamarkaðinn í Perlunni í dag og keypti 5 bækur fyrir rúman þrjúþúsundkall og hefði alveg getað eytt mun meiru ef ég ætti mun meiri pening.
En í dag lét ég mér nægja að kaupa Satýrikon, Furðulegt háttalag hunds um nótt, Glerhjálminn (The Bell Jar), Klór (smásögur e. Þorstein Guðmundsson) og bók sem ég keypti bara af því að hún heitir Anna! Mér finnst gaman að taka plastið utanaf nýjum bókum, opna þær rétt svo að kjölurinn skekkist ekki, lesa fyrstu blaðsíðuna og ímynda mér hvert framhaldið verður...
Ég hálf vorkenni þeim sem kunna ekki að meta bókalestur en auðvitað eru ekki allir eins. Ég vona samt að þeir hafi eitthvað í sínu lífi sem kallar fram sömu tilfinningar og vakna hjá mér þegar ný bók bíður þess að ég opni hana!


P.s. nýtt skoðanablogg á moggablogginu!


Powered by Blogger And Falconer Designs.